Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolas (Tyzenhauzų g. 9)

Tyzenhauzų g. 9 protokolas_Elektroninio dokumento nuorašas