Daugiabučio namo Daugėliškio g. 12A butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Daugėliškio g. 12A protokolas