Daugiabučio namo K. Vanagėlio g. 14 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

K. Vanagėlio g. 14