Daugiabučio namo Kalviškių g. 6 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Kalviškių g. 6 protokolas