Daugiabučio namo Naujininkų g. 21 butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Naujininkų g. 21