Daugiabučio namo Raugyklos g. 19A butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Raugyklos g. 19A protokolas