Daugiabučio namo Šeimyniškių g. 15 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Šeimyniškių g. 15 protokolas