Daugiabučio namo Šviesos g. 7 butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas

Šviesos g. 7