Daugiabučio namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučio namų

Apkasų g. 4,

Apkasų g. 7,

Apkasų g. 9,

Apkasų g. 10,

Apkasų g. 11,

Apkasų g. 12A,

Apkasų g. 13,

Apkasų g. 15,

Apkasų g. 17,

Apkasų g. 19,

Apkasų g. 21,

Apkasų g. 23,

Apkasų g. 27,

Apkasų g. 29,

A. Domaševičiaus g. 5,

Naujininkų g. 8,

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas.