Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Architektų g. 49,

Architektų g. 170,

Jonažolių g. 8,

Salomėjos Nėriės g. 5

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.