Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Bitininkų g. 2,

Bitininkų g. 24

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.