Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučio namų

Kalvarijų g. 57A;

Kalvarijų g. 176;

Kalvarijų g. 152;

Kalvarijų g. 64 (unikalus Nr. 1094-0148-0010);

Kalvarijų g. 64 (unikalus Nr. 1094-0148-0020);

Kalvarijų g. 184;

Kalvarijų g. 188A

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.