Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Antakalnio g. 88,

P. Vileišio g. 27,

P. Vileišio g. 21,

Pauliaus Širvio g. 6,

Antavilių g. 25 ir

Rudens g. 4

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.