Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Eitminų g. 14,

R. Jankausko g. 7 (unik. Nr. 1097-3012-0020),

R. Jankausko g. 7 (unik. Nr. 1097-3012-0031)

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.