Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Bukčių g. 66,

Bukčių g. 68,

Bukčių g. 76

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.