Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

V. Šopeno g. 1B

Varšuvos g. 9

Krokuvos g. 2