Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Žemaitės g. 11

A. Šabaniausko g. 12

B. Dvariono g. 15

Šaltkalvių g. 66