Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

S. Stanevičiaus g. 110

Žalgirio g. 92