Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Viršuliškių g. 11,

Viršuliškių g. 12,

Viršuliškių g. 14,

Viršuliškių g. 15,

Viršuliškių g. 16,

Viršuliškių g. 17,

Viršuliškių g. 18,

Viršuliškių g. 19,

Viršuliškių g. 20,

Viršuliškių g. 22

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.