Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Dociškių g. 15, Šviesos g. 15 ir 7)

Dociškių g. 15 protokolas

Šviesos g. 7 protokolas

Šviesos g. 15 protokolas