Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Elbingo g. 11 ir 19)

Elbingo g. 11 protokolas

Elbingo g. 19 protokolas