Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Karklėnų g. 23 ir 25, Pavilnionių g. 51)

Pavilnionių g. 51 protokolas

Karklėnų g. 23 protokolas

Karklėnų g. 25 protokolas