Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Pakarvių g. 6 ir 8, L. Asanavičiūtės g. 38 (3022) ir Vytauto g. 8) )

L. Asanavičiūtės g. 38 protokolas

Pakarvių g. 6 protokolas

Pakarvių g. 8 protokolas

Vytauto g. 8 protokolas