Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Pilies g. 12 (unikalus Nr. 1094-0282-8019) ir Šv. Mykolo g. 4 (unikalus Nr. 1094-0501-8014))

Pilies. g. 12 protokolas

Šv. Mykolo g. 4 protokolas