Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Polocko g. 4, Subačiaus g. 8 (unikalus Nr. 1094-0365-0011), Totorių g. 8)

Polocko g. 4_protokolas

Subačiaus g. 8_protokolas

Totorių g. 8_protokolas