Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Polocko g. 4, Subačiaus g. 8 (unikalus Nr. 1094-0365-0011))

Polocko g. 4_kartotinio balsavimo protokolas

Subačiaus g. 8 (0011)_kartotinio balsavimo protokolas