Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Rygos g. 36, Antakalnio g. 24A, Laisvės pr. 77 ir Pilkalnio g. 23) )

Rygos g. 36 protokolas

Antakalnio g. 24A protokolas

Laisvės pr. 77 protokolas

Pilkalnio g. 23 protokolas