Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Šaltkalvių g. 26 ir Panerių g. 30)

Šaltkalvių g. 26 protokolas

Panerių g. 30 protokolas