Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Senasalio g. 22, Kareivių g. 18 (unikalus Nr. 1098-3004-9020), Kareivių g. 18 (unikalus Nr. 1098-3004-9034))

Kareivių g. 18 – 9020

Kareivių g. 18 (9034)

Senasalio g. 22