Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo protokolai (A. P. Kavoliuko g. 17(3031), Šlaito g. 22, Žemaitės g. 5C, Budiniškių g. 1, 3, 5, Kalvarijų g. 270, Dzūkų g. 26, 54, 77, A, Kojelavičiaus g. 95, Žirnių g. 86 (0019), Grigiškėse Smėlio g. 22 ir Vilniaus g. 33, M. Mažvydo g. 10, Lazdynėlių g. 38A, Kalviškių g. 2))

A. P. Kavoliuko g. 17 (3031) Elektroninio+dokumento+nuorašas

Kalviškių g. 2 Elektroninio+dokumento+nuorašas

Šlaito g. 22 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Žemaitės g. 5 C protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Budiniškių g. 5 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Budiniškių g. 3 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Kalvarijų g. 270 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Dzūkų g. 77 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Dzūkų g. 54 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Dzūkų g. 26 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

A. Kojelavičiaus g. 95 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Žirnių g. 86 prtokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Smėlio g. 22 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Vilniaus g. 33 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

M. Mažvydo g. 10 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Lazdynėlių g. 38A protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas

Budiniškių g. 1 protokolas Elektroninio+dokumento+nuorašas