Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

K. Borutos g. 24,

Laisvės pr. 77D,

Laisvės pr. 93,

Mokyklos g. 3 (6011),

Mokyklos g. 3 (6022),

Mokyklos g. 3 (6044),

Popieriaus g. 82,

Jeruzalės g. 27,

J. Basanavičiaus g. 18,

J. Basanavičiaus g. 18C,

Girulių g. 7,

Genių g. 27

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.