Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Santariškių g. 31,

Santariškių g. 31A,

Santariškių g. 33,

Santariškių g. 33A,

Santariškių g. 53,

Santariškių g. 53A,

Santariškių g. 77

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.

Daugiabučio namo

Santariškių g. 109A

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas.