Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

1 dalis

2 dalis

3 dalis

4 dalis

5 dalis

6 dalis