Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučio namų

Zanavykų g. 3,

Zanavykų g. 4,

Pupinės g. 8,

A. Jaroševičiaus g. 20,

Darbininkų g. 21,

Prūsų g. 2,

Rodūnios kelias 26,

Rodūnios kelias 28

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas.