Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Gerosios Vilties g. 1,

Gerosios Vilties g. 16,

Gerosios Vilties g. 25,

Skroblų g. 25,

V. Pietario g. 8

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas.