Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

I.ŠIMULIONIO G. 10 (1097-4006-8015)