Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

A. Šabaniausko g. 12

B. Dvariono g. 15

Šaltkalvių g. 66

Šeškinės g. 11

Žemaitės g. 11