Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

J. Jasinskio g. 17,

J. Jasinskio g. 3,

Gedimino pr. 22,

Gedimino pr. 32,

Gedimino pr. 33,

Gedimino pr. 13,

J. Basanavičiaus g. 31,

J. Basanavičiaus g. 29,

Aguonų g. 19

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.