Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Pylimo g. 38 (1094-0308-4017),

Pilies g. 38 (1094-0284-7025),

Pilies g. 36 (1094-0284-6071),

Pilies g. 36 (1094-0284-6040),

Pilies g. 36 (1094-0284-6028),

Pilies g. 36 (1094-0284-6017),

Pilies g. 12 (1094-0282-8026),

Pilies g. 7,

Pilies g. 12 (1094-0282-8019)

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.