Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Subačiaus g. 6 (1094-0364-8048),

Subačiaus g. 6 (1094-0364-8037),

Subačiaus g. 8 (1094-0365-0011),

Subačiaus g. 8 (1094-0365-0022),

Subačiaus g. 10 (1094-0365-2039)

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.