Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Pilies g. 38,

Polocko g. 13,

Polocko g. 20,

Sodų g. 11 (unikalus Nr. 1094-0357-3011),

Sodų g. 11 (unikalus Nr. 1094-0357-3022),

Subačiaus g. 6 (unikalus Nr. 1094-0364-8015),

Subačiaus g. 6 (unikalus Nr. 1094-0364-8026)

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.