Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai (Elbingo g. 13 ir 17)

Elbingo g. 17 protokolas

Elbingo g. 13 protokolas