Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Dokumentai atsisiųsti:

Rygos g. 36,

Karaliaučiaus g. 15,

Karaliaučiaus g. 7,

Karaliaučiaus g. 5,

Gailestingųjų Seserų g. 7,

Šopeno g. 1B.