Daugiabučių namų Daugėliškio g. 2, 10, 12, 12B, 14, 24, 25 butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Daugėliškio g. 2,

Daugėliškio g. 10,

Daugėliškio g. 12,

Daugėliškio g. 12B,

Daugėliškio g. 14,

Daugėliškio g. 24,

Daugėliškio g. 25

butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.