Daugiabučių namų Justiniškių g. 109, Tverečiaus g. 20 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Justiniškių g. 109,

Tverečiaus g. 20

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.