Daugiabučių namų Kalvarijų g. 160, Lvovo g. 17B, Rinktinės g. 28, S. Fino g. 7 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimų raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai

Daugiabučių namų

Rinktinės g. 28

Lvovo g. 17B

S. Fino g. 7

Kalvarijų g. 160 (1097-5004-9024)

Kalvarijų g. 160 (1097-5004-9013)

Kalvarijų g. 160 (1097-5004-9046)

butų ir kitų patalpų savininkų balsavimų raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolai.