Dėl administratoriaus keitimo pasirenkant kitą administratorių (K. Vanagėlio g. 14)

 K. Vanagėlio g. 14 pranešimas