Dėl administratoriaus keitimo pasirenkant kitą administratorių (Subačiaus g. 6 (unikalus Nr. 1094-0364-8037) ir Subačiaus g. 6 (unikalus Nr. 1094-0364-8048))

skelbimas Subačiaus g. 6(8048) kart

skelbimas Subačiaus g. 6(8037) kart