Dėl administratoriaus keitimo pasirenkant kitą administratorių (Šv. Mykolo g. 4 (unikalus Nr. 1094-0501-8014) ir Pilies g. 12 (unikalus Nr. 1094-0282-8019))

 Šv. Mykolo g. 4 pranešimas

Pilies g. 12 pranešimas