Dėl balsavimo raštu, pasirenkant daugiabučio namo, esančio Parko g. 18 bendrojo naudojimo objektų administratorius, organizavimo

Pranešame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyrius, atsižvelgdamas, kad jo paskirto daugiabučio namo, esančio Parko g. 18 administratorių administravimo pratęsimo terminas baigiasi 2018-12-31, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, nuo 2018-03-13 iki 2018-04-03 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo, esančio Parko g. 18 bendrojo naudojimo objektų administratorių pasirinkimo.

Pranešame, kad Būsto administravimo skyrius nuo 2018-03-13 iki 2018-04-03 organizuoja balsavimą raštu dėl daugiabučio namo, esančio Parko g. 18 bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.